tutorplus-academy

Blogger 0 Comment
tutorsplus-academy

เป็นอีกครั้งที่ได้รับความไว้วางในในการออกแบบเว็บการศึกษา เว็บติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน utors Plus Academy เป็นศูนย์รวมติวเตอร์คุณภาพ อันดับ 1 ของประเทศ ที่ผู้ปกครอง และ ผู้เรียนไว้วางใจมายาวนานกว่า 3 ปี โดยสถาบันก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน แนวคิดแนวใหม่ และเพิ่มทักษะให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาตลอดจน บุคคลทั่วไป รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่น้องๆสงสัย โดยเน้นการสอนแบบ ตัวต่อตัว แบบกลุ่มย่อย และเรียนออนไลน์  ทั้งหลักสูตร ภาษาไทย และ Inter

“ติวเตอร์ไม่ใช่เป็นการทำให้เรียนหนักขึ้น
แต่ช่วยติวเพื่อให้ลดเวลาในการเรียนน้อยลงอย่างมีประสิทธิภาพ”

นำทีมโดย  พี่ๆติวเตอร์จาก จุฬา , ธรรมศาสตร์  , มหิดล , มหาวิทยาลัยต่างประเทศ
ที่ทั้งกำลังศึกษา และที่จบการศึกษาแล้วทั้งหลัก สูตรภาค “ภาษาไทย  และ   inter”
ระดับปริญญาตรี – โท – เอก

เว็บนี้วางโครงสร้าง seo: สอนพิเศษตัวต่อตัว รองรับการเปิดผ่านมือถือ และทดสอบสคริป ติดเรท 5 ดาว รอดูการแสดงผลว่าเวลาการค้นผ่าน google จะแสดงดาวขึ้นมารึป่าว ติดสคริปวันที่ 19 เมษา 2016

admin