เว็บไซต์แห่งความภาคภูมิใจ

เว็บไซต์แห่งความภาคภูมิใจ

Blogger 0 Comment

เป็นความบังเอิญ ที่ได้กลับไปโรงเรียน มัธยม ศึกษามาตั้งแต่ชั้น ม. 1-6 โรงเรียน สมุทรปราการ กลับมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนที่ให้ความรู้ ความสุข ความสุข และกีฬา บังเอิญเซิฟเวอร์ของโรงเรียนล่ม ด้วยความที่โรงเรียน นี้ใช้เซิฟเวอร์ ทำหลากหลายมาก จึงขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ ให้ สยามเว็บไทย ได้มีโอกาส ได้ตอบแทนความรู้ ที่ได้เล่าเรียนมา ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด…

Continue reading

7Mar