tutorsplus-academy

tutorplus-academy

Blogger 0 Comment

เป็นอีกครั้งที่ได้รับความไว้วางในในการออกแบบเว็บการศึกษา เว็บติวเตอร์สอนพิเศษตามบ้าน utors Plus Academy เป็นศูนย์รวมติวเตอร์คุณภาพ อันดับ 1 ของประเทศ ที่ผู้ปกครอง และ ผู้เรียนไว้วางใจมายาวนานกว่า 3 ปี โดยสถาบันก่อตั้งขึ้นเพื่อที่จะถ่ายทอดความรู้พื้นฐาน แนวคิดแนวใหม่ และเพิ่มทักษะให้แก่น้องๆ นักเรียน นักศึกษาตลอดจน บุคคลทั่วไป รวมถึงแก้ไขปัญหาให้ตรงจุดที่น้องๆสงสัย โดยเน้นการสอนแบบ ตัวต่อตัว แบบกลุ่มย่อย และเรียนออนไลน์…

Continue reading

20Apr