ออกแบบเว็บไซต์ความปลอดภัยในการทำงาน

factorysafety2u

ได้รับความไว้วางใจจาก คุณวินัย ดวงใจ ออกแบบเว็บไซต์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ความปลอดภัยในการทำงาน ออกแบบเว็บแนว ข่าว ด้วย wordpress สามารถใช้งาน และอัพเดทได้ด้วยตัวเองอย่างง่ายดาย เพียงแค่ใช้ e-mail เป็น ก็สามารถเป็น admin ดูแล อัพเดท ข่าวภายในเว็บไซต์ด้วยตนเองอย่างง่ายดาย

วินัย  ดวงใจ   วิทยากรด้านความปลอดภัย เป็นกรรมการบริหารสมาคมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานจังหวัดสมุทรปราการ และเป็นอดีตกรรมการบริหารชมรมอุต สาหกรรมบางปู

url: factorysafety2u.com

webdesign, wordpress

More item