เว็บไซต์แห่งความภาคภูมิใจ

Blogger 0 Comment
เว็บไซต์แห่งความภาคภูมิใจ

เป็นความบังเอิญ ที่ได้กลับไปโรงเรียน มัธยม ศึกษามาตั้งแต่ชั้น ม. 1-6 โรงเรียน สมุทรปราการ กลับมาเยี่ยมเยียน โรงเรียนที่ให้ความรู้ ความสุข ความสุข และกีฬา บังเอิญเซิฟเวอร์ของโรงเรียนล่ม ด้วยความที่โรงเรียน นี้ใช้เซิฟเวอร์ ทำหลากหลายมาก จึงขอความอนุเคราะห์ อาจารย์ ให้ สยามเว็บไทย ได้มีโอกาส ได้ตอบแทนความรู้ ที่ได้เล่าเรียนมา ด้วยสำนึกรักบ้านเกิด

เมื่อเราได้ประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแล้ว จึงตอบแทนสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ด้วยการ สนับสนุน เซิฟเวอร์ ให้โรงเรียนสมุทรปราการ ใช้ในการทำเว็บ และช่วยเหลือเล็กๆ น้อยๆ เรื่องของการดูแล และสนับสนุน อ.มารินทร์ ในการดูแลปัญหาต่างๆ setup google for work ฯลฯ ขอบคุณ โรงเรียนสมุทรปราการ ที่ทำให้ผมได้ มีวันนี้ ศิษย์เก่า โรงเรียนสมุทรปราการ

admin